Για την πλοήγηση


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - Αυτοματισμοί

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών. Παρέχουμε ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε νέα κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για κτίρια διαφόρων χρήσεων (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίρια γραφείων, μουσεία, ξενοδοχεία, αποθήκες, ιατρεία, γυμναστήρια κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό, την ποιοτική κατασκευή, την σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Το γραφείο μας προσφέρει

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κατασκευής, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες από το νόμο μετρήσεις (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) και συντάσσονται τα πρωτοκόλλα παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία παραδίδονται στον πελάτη και αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.