Για την πλοήγηση


Υδραυλικά Έργα - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Το γραφείο μας, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων που αφορούν την εξυπηρέτηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, θέατρο, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμό, αποθήκη, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργοστάσιο, επαγγελματικό εργαστήριο, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, catering, κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει μελετήσει σημαντικό αριθμό έργων και εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη μελέτη των παρακάτω εγκαταστάσεων:

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που μελετάμε διασφαλίζουν:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.