Για την πλοήγηση


Εγκαταστάσεις Θέρμανσης

Το γραφείο μας, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες θέρμανσης που αφορούν την εξυπηρέτηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμό, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει μελετήσει σημαντικό αριθμό έργων που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.