Για την πλοήγηση


Άδειες λειτουργίας

Το γραφείο μας, έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και διαδικασιών για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής σας (δικαιολογητικά, σχέδια κατόψεων, τεχνικές εκθέσεις, μελέτη πυρασφάλειας, άδεια αλλαγής χρήσης εφόσον απαιτείται κ.λπ.) καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθεί η τελική άδεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.